ملت ایران: کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد، خانمی که خود را وکیل دادگستری معرفی و با چاپ کارت و استفاده از آرم کانون وکلاء بر روی کارت و مهر اقدام به جلب موکل و اخذ حق الوکاله از افراد ناآگاه می کرد طی پیگیری های مجدانه کمیسیون نظارت و بازرسی و جمع آوری ادله ی اثباتی اعم از فیش پرداخت حق المشاوره و تنظیم وکالتنامه تقلبی، با اطلاع و دستور مقام قضایی دستگیر شده است.

بر اساس اعلام کانون وکلا دادگستری مرکز، این متهم پس از ۱۲ روز بازداشت جهت تحقیقات لازم با صدور قرار وثیقه به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰ / ۰۰۰/۱ ریال تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.

پرونده این متهم هم اکنون در دادسرا تحت بررسی و تحقیقات است.