در این پرونده همه متهمان جرم خود را گردن گرفتند اما در بین آنها یکی از متهمان به نام «حسنعلی اکبری راد» هیچ گاه اتهام دلالی و معاونت خیانت در امانت را قبول نکرد و به دفاع از خود پرداخت. وی گفت: من این اتهام را قبول ندارم، نه با خریدار تبانی کرده ام و نه با مالک زمین ها، اگر شاکیان ادعایی دارند باید دلیل بیاورند. حسنعلی اکبری راد به هفت سال زندان و پرداخت دو میلیارد و ۶۳ میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت همین میزان پول به شرکت تعاونی محکوم شد اما وی همچنان اصرار بر بی گناهی داشت.
وی توانست پس از ۲۰ سال سرانجام بی گناهی اش را ثابت کند و از زندان آزاد شود. حسنعلی با لبخندی محزون می گوید، از سال هایی که می توانست درکنار خانواده اش باشد اما دست سرنوشت آنها را از هم جدا کرد و محکوم به زندانی شد که هرگز به آن تعلق نداشت؛ از مرگ همسر و عزیزانش گفت که در غیاب وی قربانی تصادفی تلخ شده بودند.
حسنعلی گفت: من فقط به ۷ سال زندان محکوم شده بودم و باید در حق شاکیان و شرکت پول هایی را به عنوان رد مال می پرداختم تا آزاد می شدم اما مطمئن بودم بی گناه هستم و اگر این میزان پول را پرداخت می کردم یعنی پذیرفته بودم در اختلاس دست داشتم. به خاطر همین با وجود این که ۷ سال زندان را تحمل کردم و شرایط آزادی ام با پرداخت این میزان پول فراهم شد ۱۳ سال دیگر در زندان ماندم تا بی گناهی ام ثابت شود.
مرد موسپید گفت: وقتی به زندان افتادم دخترم ۱۲ و پسرم ۱۱ ساله بود، همه فکرم درگیر آنها بود که در این دنیای سرد چگونه بدون پدر زندگی کنند اما حضور همسرم نزد آنها به من آرامش و قوت قلب می داد.

حسنعلی نوروز سال ۸۵ را یکی از تلخ ترین دوران عمرش می داند. این مرد دلشکسته گویی که حوادثآن روز از جلوی دیدگانش می گذرد چشمانش را بست و نم اشکی را که گونه هایش را خیس کرده پاک کرد و با بغضی فرو خورده گفت: هیچ گاه آن روز از خاطرم نمی رود. برای تعطیلات نوروز به مرخصی آمده بودم تا عید را نزد خانواده ام باشم. از این که عزیزانم را کنارم می دیدم خیلی خوشحال بودم. شادی ام دوچندان شده بود چون قرار بود اردیبهشت ماه همان سال دخترم را عروس کنم و به خانه بخت بفرستم ولی یک اتفاق همه رؤیاهایم را درهم فرو ریخت. ۹ روز از عید می گذشت و خانواده ام تصمیم گرفتند برای زیارت به مشهد بروند، در آن روز همسرم با دختر و داماد و مادر و خواهرش راهی مشهد شدند و من نزد پسرم در خانه ماندم.
ظهر بود که با همسرم تماس گرفتم تا از حالشان باخبر شوم. آنها نزدیک دامغان بودند و با همه آنها صحبت کردم و از شنیدن صدایشان شاد شدم و سپس تلفن را قطع کردیم. نیم ساعت بعد دوباره به آنها زنگ زدم دلتنگ بودم و می خواستم دائم از وضعیت شان با خبر شوم ولی هرچه تماس می گرفتم این بار کسی جواب نداد و تلفن همراهشان خاموش بود. تا ساعت ۱۲ شب بارها با تلفن همسر و دامادم تماس می گرفتم ولی باز هم تلفن خاموش بود. ساعت هفت صبح روز بعد تلفن خانه به صدا درآمد. با هیجان گوشی را برداشتم و گمان کردم همسرم است اما در ناباوری صدای برادر زنم را شنیدم که می گفت آنها در دامغان تصادف کرده اند. به سرعت به سمت دامغان حرکت کردم و با پلیس راه تماس گرفتم تا از وضعیت آنها باخبر شوم اما وقتی به آنجا رسیدم، چهار جسد به همراه یک پیکر نیمه جان به من تحویل دادند. شوکه شده بودم. کوهی از مشکلات داشتم و حالا داغ از دست دادن همسر و داماد و خواهر و مادرش نیز بر دلم اضافه شد. تنها امیدم زنده ماندن دختر ۲۴ ساله ام بود. دخترم دندان پزشک است، سه ماه در کما بود و من هر روز می مردم و زنده می شدم تا سرانجام وی به هوش آمد و پس از شش ماه از بیمارستان مرخص شد.
حسنعلی با تأسف سری تکان داد و گفت: شاید اگر همان ابتدا با دقت بیشتر به کارهایم رسیدگی می شد اکنون همسرم کنارم بود و دخترم در ابتدای جوانی سیاهپوش نمی شد اما متأسفانه همیشه همه اتفاقات با میل ما پیش نمی رود.
در زندان همه مسئولان با من به مهربانی رفتار می کردند و سعی در تسلای من در این مصیبت بزرگ داشتند. با کمک آنها مراسم تدفین همسرم برگزار شد اما داغ از دست دادنش و فکر بی سرپرست شدن دختر و پسرم عذابم می داد و راهی نداشتم جز توکل بر خدا و تلاش برای نجاتم.
این مرد بی گناه که بهترین سال های عمرش را پشت میله های زندان گذرانده است، گفت: این تفکر اشتباهی است، که می گویند زندان آدمی را می سازد. زندان هیچ کس را نمی سازد بلکه وی را تخریب می کند، شخصیتش دچار تزلزل می شود. در زندان شاهد بسیاری از زندانیان بودم که در ابتدا فرد سالمی بودند اما بعد به سرنوشت های عجیب و جبران ناشدنی دچار شدند.