خبرگزاری ایرنا: اردشیر کیان ارثی گفت: این شهروند به هنگام نظافت حمام و بهعلت اتصالبرق به لوله آب دچار برق گرفتگی شد و به کما رفت وبعد از چند روز فوت کرد.

وی افزود: همسر این زن که برای نجات او اقدام کرده بود نیز بر اثربرق گرفتگیبه کما رفته بود که نجات یافت.

کیان ارثی گفت:کارشناسان اداره برقشهرستان با حضور در محل حادثه و قطع برق خانه متوجه شدند که هنوز برق در محل جریان دارد.

وی افزود: ماموران این اداره با قطع برق یک به یک منازل اطراف به منزل همسایه پشت خانه رسیدند و متوجه شدند که برق از طریق میخی که همسایه در محل عبور سیم های برق به دیوار زده به میلگردی که در ساخت خانه به کار رفته منتقل و به لوله آب خانه همسایه اتصال پیدا کرده است.

رئیس اداره برق شهرستان فلاورجان اظهار کرد: در سال گذشته نیز یک مورد مرگ بر اثر حادثه برق گرفتگی در شهرستان اتفاق افتاد.

کیان ارثی از مردم خواست تا از کلید های ایمن یا به اصطلاح کلید های حفاظت از جان، بعد از کنتور استفاده کنند.

وی گفت: این کلید ها در صورتی که برق زیر ۲۵ میلی آمپر از انسان عبور کند جریان برق را به طور خودکار قطع می کند.

شهرستان فلاورجان با ۲۴۹ هزار نفر جمعیت در ۱۰ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.