با توجه به دو سیگنال جدید مخابره شده، امید زیادی وجود دارد که در چند روز آینده محل سقوط اینهواپیمادر جنوب اقیانوس هند شناسایی شود.

به گزارش یورونیوز انگس هوستون در برابر خبرنگاران گفت: ارزیابی ها نشان می دهد که سیگنال های مخابره شده منشاء طبیعی ندارد و به احتمال زیاد از تجهیزات الکترونیک خاصی مخابره می شود. متخصصان معتقدند که سیگنال های بدست آمده با مشخصات دستگاه ضبط کننده اطلاعات پرواز هماهنگی دارد.

هواپیمای خطوط هوایی مالزی با ۲۳۹ مسافر بیشتر از یک ماه است که ناپدید شده است.