با وجود تلاش امدادگران اورژانس در انتقال سریع به یکی از مراکز درمانی و انجام عملیات احیا روی وی، اما این کودک جان خود را از دست داد.

همچنین بر اساس گزارشی دیگر در ساعت ۱۳:۳۰ امروز در بخش جعفرآباد قم یک مرد ۲۸ ساله در چاهی سقوط کرد که منجر به فوت این فرد شد.