ساعت ۱۶:۱۹یکشنبه آتش نشانان پایتخت در جریان حادثه ای در شهرری قرار گرفتند و راهی آنجا شدند. حادثه در خیابان شکری در حوالی بیمارستان فیروزآبادی رخ داده و دود ناشی از آتش سوزی از صدها متر آنطرف تر نیز قابل مشاهده بود. وقتی آتش نشانان به محل آتش سوزی رسیدند، در بررسی ها مشخص شد که آتش سوزی در طبقه سوم یک ساختمان مسکونی رخ داده است. طبق اظهارات ساکنان، آنجا یک انباری مملو از وسایل و لوازم خانگی بود که به علت ترقه بازی یک نوجوان بازیگوش دچار آتش سوزی شده بود. شعله های آتش هر لحظه بیشتر می شد و حریق در حال سرایت به دیگر نقاط ساختمان بود. این در حالی بود که تلاش ساکنان ساختمان و همسایه ها برای مهار آن بی فایده بود.

آتش نشانان به سرعت عملیات خود را آغاز کردند. آنها با استفاده از تجهیزات کامل، دستگاه های تنفسی و یک رشته لوله آبدهی توانستند آتش را کاملا مهار و خاموش کنند. پس از تخلیه کامل دود و اطمینان از نبود آتش، عملیات امدادگران به پایان رسید و کارشناسان بازیگوشی و ترقه بازی فرزند نوجوان خانواده در خانه را علت این حادثه اعلام کردند. حادثه ای که اگر حضور بموقع آتش نشانان نبود، شاید باعثآتش سوزی خانه های مجاور نیز می شد.