رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیروزارت بهداشتاز فوت ۲۲ نفر بر اثربیماری آنفلوآنزاخبر داد.

محمد مهدی گویا با اعلام این خبر گفت: «سه موج آنفلوآنزا از اواسط پاییز و زمستان داشتیم که موج اول آن از ۲۵ آبان تا ۲۵ دی ماه، موج دوم آن تا اواخر بهمن ماه ادامه داشت و موج سوم آن در حال حاضر ادامه دارد.»

وی با اشاره به اینکه موج اول آنفلوآنزا، سنگین تر از دو موج دیگر آن بود، افزود: «طی این سه موج، ۶۸۰ مورد قطعی شناسایی شده در بیمارستان داشتیم.»

گویا با اشاره به اینکه ۲۲ مورد فوت ناشی از بیماری آنفلوآنزا داشتیم، افزود: «اکثر آنان کسانی بودند که سن بالا و بیماری قلبی و ریوی و سایر بیماری های زمینه یی دیگر داشتند یا اینکه واکسینه نشده بودند. فکر می کنیم موج سوم بیماری آنفلوآنزا درحال فروکش کردن است. اینکه موج دیگری از بیماری آنفلوآنزا درراه باشد بعید می دانم اما ما آمادگی ها مقابله با آن را خواهیم داشت.»