سیدجلال ملکی، سخنگویسازمان آتش نشانیو خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: ساعت ۱۱:۲۸ دقیقه یکشنبه یک مورد گیر کردن فرد در میانبالابرو دیوار خانه در خیابان خلیج، خیابان حیدری به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام شد که در پی آن ۲ ایستگاه آتش نشانی به محلحادثهاعزام شدند.
به گفته ملکی، محل حادثه یک ساختمان ۲ طیقه مسکونی بود که در آن از یک بالابر صنعتی به جای آسانسور استفاده می کردند. در این حادثه خانم ۵۱ ساله ای به هنگام بالا رفتن با این وسیله، سر و گردنش میان بالابر و بالکن طبقه اول گیر گرده و گرفتار می شود.
آتش نشانان با ایمن سازی محل حادثه، این فرد را از داخل بالابر خارج کرده و تحویل عوامل اورژانس حاضر در محل دادند که مرگ وی تایید شد. این عملیات در ساعت ۱۲ ظهر به پایان رسید.