به گزارش ملت ایران پزشکی قانونی ایالت کالیفرنیای آمریکا، یک شیر ساکن در پارک گربه سانان بزرگ با پنجه خود در نیمه بسته ی قفس را بلند کرده و پس از کشتن یک کارآموز داوطلب دامپزشکی، از قفس تغذیه ی خود گریخته است.

وی می افزاید بنا به تحقیقات مأمورین این شیر نر باید پس از گشودن در به دیانا هنسن که در حال تمیزکردن محوطه ی بیرونی قفس بوده است حمله کرده و این زن را کشته باشد.

قربانی ۲۴ ساله تقریباً بلافاصله بعد از شکسته شدن گردنش توسط این شیر مرده است.

پلیس که امید داشته خانم هنسن هنوز زنده است به ایتن شیر شلیک می کند تا قربانی را نجات دهد.

گفته می شود که این شیر به تازگی غذا خورده بوده و این حرکت را تنها به قصد تهاجم صورت داده است. بر روی جسد این زن آثار گاز گرفتن و پنجه کشیدن های مکرر پس از مرگش به علت شکستگی گردن، دیده می شود.

این مکان که به عنوان مکان امنی برای ابقای نسل گربه سانان شناخته می شود، به طور معمول در روزهای چهارشنبه تعطیل بوده و در آن روز نیز تنها یک کارگر دیگر جز این زن در آنجا حضور داشته است.

این شیر نر که چهار و نیم ساله بوده و کاز کاز نام داشت از زمانی که هشت هفته داشته، در این باغ وحش بزرگ شده است.