طبق اعلام رئیس مرکزاورژانسکشور، بیش از هزار و ۹۸۰ مورد حادثه درچهارشنبه آخر سالگذشته رخ داده که بیشترین آسیب‌ها مربوط به دست و چشم افرادحادثهدیده بوده است.

محمدتقی طالبیان با بیان این مطلب اظهارداشت: در سال گذشته ۱۹۸۷ مورد حادثه مرتبط با آتش بازی شب چهارشنبه آخر سال گزارش شد و بیشترین قشری که در این حوادثآسیب دیده‌اند مربوط به گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال است.

وی افزود: فراوانی مصدومین حوادثمربوط به آتش بازی شب چهارشنبه پایانی سال در مردان حدود ۳.۵ برابر زنان بود. بنابراین از والدین تقاضا می‌شود در تهیه وسایل آتش‌بازی بی‌خطر، فرزندانشان را همراهی کنند. زیرا، کودکان به هیچ عنوان نباید به تنهایی از مواد آتش بازی و محترقه استفاده کنند.

طالبیان در ادامه به شهروندان توصیه کرد: در سال گذشته ترقه، آتش و نارنجک بیشترین حوادثرا ایجاد کرده‌اند لذا مواد آتش‌بازی(محترقه و انفجاری) را از محل‌هایی که مطمئن هستند، خریداری کنید.

رئیس مرکز اورژانس کشور با عنوان این مطلب که همواره در مواقع آتش‌بازی جهت اطفاء حریق، آب، کپسول اطفاء حریق و حتی الامکان جعبه کمکهای اولیه در دسترس باشد، گفت: مراقب رفتارهای خطرناک و ناهنجار بوده و در صورت لزوم مراتب را به واحدهای گشتی نیروی انتظامی و پلیس ۱۱۰ اطلاع دهید.

وی افزود: در سال گذشته ۴۷.۹ درصد حین بازی با مواد محترقه و ۲۶.۲ درصد در حین عبور یا تماشا دچار حادثه شده‌اند.

طالبیان تاکید کرد: استفاده از مواد آتش بازی هرگز به طور کامل ایمن نیست، حتی در صورتی که مراقبت کامل صورت گیرد.

وی اظهارداشت: از مکان‌هایی که مواد محترقه در آن نقاط استفاده می‌شود، دوری کنید. زخم، پارگی و بریدگی شایع‌ترین نوع آسیب حوادثچهارشنبه آخر سال است و سوختگی درجه یک و خراشیدگی و ساییدگی در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

رئیس مرکز اورژانس کشور گفت: بیشترین نواحی آسیب بدن به ترتیب دست(۳۸.۳ درصد) و چشم(۲۳.۷ درصد) بوده است.