ملت ایران: مردی که با شگرد خاصی دوستش را در سال ۸۹ در بساط استعمال مواد مخدر در منزلش کشته و جسدش را در حاشیه یکی از رودخانه‌های کوچصفهان رشت انداخته بود سرانجام هویتش شناسایی و توسط پلیس دستگیر شد.

این مرد ۲۶ ساله که ابراهیم نام دارد در سال ۸۹ دوست ۲۵ ساله‌ خود به نام رضا را برای بساط استعمال مواد مخدر به منزلش دعوت کرده بود که به بهانه‌ای به او حمله‌ور شد و پس از کشتن جسدش را در بیرون شهر کنار رودخانه رها کرد و متواری شد.

وی که تصور می‌کرد اثری از خود به جای نگذاشته و زمان نیز برای شناسایی او سپری شده است، آزادانه در شهر رفت و آمد می‌کرد.

از آنجا که خون ریخته شده پایمال نمی‌شود سرانجام پس از دو سال ماموران انتظامی بخش کوچصفهان رشت رد پای این فرد را در جنایت یافتند و وی را دستگیر کردند.

وجود دلایل و مدارک مانع از سکوت شخص شده بود و او در تحقیقات پلیس به جنایتش اعتراف کرد و با قرار صادره به اتهام قتل عمد راهی زندان شد.

فارس