یک مقام مسوول شامگاه ضمن تایید این خبر گفت: اینهواپیمامتعلق به سازمان هواپیمایی کشوری و غیرمسافربری بوده است.

وی که نخواست نامش اشاره شود، اظهار کرد: این هواپیما حامل پنج نفر شامل خلبان و کادر پروازی بود که به منظور آزمایش برخی تجهیزات ناوبری در حال پرواز بود.

هم اکنون نیروهای محلی به منظور یافتن سرنشینان این هواپیما بسیج شده‌اند.

علتسقوطاین هواپیما تاکنون مشخص نیست.

در همین حال خبرگزاری فارس هم گزارش داداین هواپیما که حدود ۱۰ نفر ظرفیت دارد متعلق به سازمان هواپیمایی کشوری بوده و در راستای بررسی تجهیزات فرودگاهی و آزمایش این تجهیزات به کار می‌رود.

ظاهراً کارشناسان فنی سازمان هواپیمایی کشوری حاضر در این هواپیما مشغول بررسی تجهیزات ناوبری فرودگاهکیشبوده‌اند.