به گزارش اختصاصی ملت ایران روز جمعه پلیس جستجوی ویژه ای را برای یافتن مظنونین قتل و تجاوز به ۳ خواهر کم سن و سال، در روستاهای غرب هند صورت داد. در حالی که هندیان هنوز از تجاوز گروهی به زنی در اتوبوس دهلی نو در دسامبر سال گذشته خشمگین هستند، روز قبل بار دیگر با خبر یک حمله و تجاوز فجیع روبرو شدند.

مادر قربانیان بیان داشت پلیس در ابتدا مسئله را جدی نگرفت تا آنکه روستاییان محل دست به اعتراضاتی زدند.

افسر تجسس می افزاید از روز جمعه ۱۰ تیم با ۳۰ بازپرس روی این مورد به تحقیق پرداخته اند. وی اطمینان داد که به زودی قاتلان را دستگیر خواهند نمود.

به نقل از آژانس خبری پرس تراست هند، پلیس ابتدا موضوع را جدی نگرفته و عامل مرگ را تصادفی دانست. مادر این دختران پلیس را متهم به تحقیقات متقلبانه و اهمال در تجسس کرده و افزود آنان تا دو روز هیچ اقدامی انجام ندادند. روستاییان خشمگین از این واقعه در تقاضای اجرای عدالت، فروشگاهها و مغازه ها را مجبور به تعطیلی کرده و در ساعات اولیه ی این هفته با آتش زدن لاستیک ماشین اقدام به مسدود نمودن یکی از بزرگراه های اصلی ناحیه نمودند.

نهایتاً پلیس پس از گزارش پزشکی قانونی مبنی بر مورد سوء استفاده قرار گرفتن دختران و قتل وحشیانه ی آنان، مورد را با عنوان " تجاوز و قتل " ثبت نمود.

خبر این تجاوز گروهی، جرقه ی اعتراضات گسترده ای را در سطح ملی و بین المللی راجع به رفتار ناشایست با زنان در هند روشن ساخت و دولت این کشور را مجبور ساخت تا هر چه سریعتر بسته ی جدیدی از قوانین را در حمایت از زنان تنظیم نماید.

قانون جدید وضع شده توسط دولت هند، مجازات زندان برای جنایت تجاوز از ۷ تا ۱۰ سال به حداکثر ۲۰ سال افزایش داد. این مجازات خصوصاً برای موارد شدید تجاوز که منجر به مرگ یا کمای قربانی می شود اجرایی می شود.