خشونت پدر علیه فرزند 5 ماهه /+18

به گزارش اختصاصی ملت ایران پدر دختربچه ۵ ماهه ای به دلیل اینکه کودکش دست از گریه کردن برنمی داشت، بینی و لب بالایی او را گاز گرفت و کند. از آنجا که بینی و لب بالایی " رادها " کوچولو کنده شده است، وی نمی تواند بطور عادی غذا بخورد و به درستی صحبت کند؛ مگر تحت عمل جراحی پلاستیک گسترده ای قرار بگیرد.

بادار سینگ، پدر این کودک، کارگر مزرعه ای در روستای سیانا از منطقه بیکانر در راجیستان بود.

پدر این کودک زمانی که مست به خانه بازگشت به دلیل عصبانی شدن از گریه فرزندش، بینی و لب بالایی او را گاز گرفت و کند.

حکمی که زیر نظر بخش های مختلف کیفری هند برای بادار سینگ، پدر این کودک به علت وارد آوردن جراحات شدید، ارائه شده است، شامل زندانی کردن وی از ۱۰ سال تا حبس ابد می باشد.