به گزارش ملت ایران به نقل از خبرآنلایندادگاهی درکانادایک متخصص بیهوشی در این کشور که بیماران خود را پس از تزریق دارو و بی حس شدن بدنشان مورد سوء استفاده جنسی قرار می داد، به ده سال زندان محکوم کرد.

دکتر جرج دودنات، ۶۵ ساله، در دادگاه به آزار جنسی و تجاوز به ۲۱ بیمار خود متهم شده بود و اکنون با مجرم شناخته شدن علاوه بر ابطال پروانه کار و طبابت، به تحمل ده سال زندان محکوم شده است.

قربانیاندکتر دودنات که زنانی در محدوده سنی ۲۵ تا ۷۵ سال هستند، به دادگاه گفته اند هنگامی که او شروع بهآزار جنسیآنها می کرده، هنوز هوشیار بودند اما دیگر نمی توانستند(به علت تزریق دارو) اعضای بدنشان را حرکت دهند.

به غیر از یک مورد، تمامی این موارد اذیت و آزار جنسی در بیمارستان عمومی نورثیورک شهر تورنتو و در حد فاصل سالهای ۲۰۱۰-۲۰۰۶ روی داده است.

دودنات در جریان دادگاه ادعا کرده است که اثرات داروهای بیهوشی باعثشده بیماران او با " توهم مورد آزار جنسی قرار گرفتن " روبرو شوند.