نا امنی دلیل مرگ زن انگلیسی/عکس

به گزارش ملت ایران به نقل از بیوتی نیوز: یک استاد دانشگاه انگلیسی بعد از یک هفته هشدار دادن به مقامات محلی درمورد اینکه دیگر تحمل ادامه دادن به زندگی در شرایط نامطلوب محل زندگی اش را ندارد به زندگی خود پایان داد.

این استاد ۳۳ ساله مدتها از سوی همسایگان محل زندگی اش مورد آزار و اذیت قرار میگرفت. او اعلام کرده بود بیش از ۱۱ نامه طی یک سال به بخش شکایات شورای مسکن فرستاده است که هیچ کدام ترتیب اثر داده نشده است.
او گفته بود از سوی آنها مورد آزار و اذیتهای لفظی قرار دارد و شاهد دعواهای خیابانی با انواع سلاح های سرد و گرم است و به طور منظم شاهد قاچاق مواد مخدر و مصرف آن از سوی همسایگان خود میباشد.
او در آخرین نامه اش نوشته بود دیگر تحمل این وضعیت را ندارد و حتی قادر به خوابیدن نیست.
دادگاهی در مورد مرگ این استاد دانشگاه برگزار شده است که وزارت مسکن را در مرگ او مقصر دانسته است و معتقد است شورای محلی باید به مشکلات مردم رسیدگی کند اما با وجود شکایت یک ساله خانم دکتر " داو " او موفق به حل مشکل خود با همسایگانش نشد.
مرگ این استاد جوان دانشگاه محل تدریس وی را در شوک بزرگی فرو برده است و تجمعات دانشجویی در اعتراض به عدم رسیدگی به شکایت این استاد جوان برپا شده است که دولت را مقصر اصلی مرگ وی میداند.