به گزارش ملت ایران به نقل از پرداد: دختری که مورد تجاوز یک باند تبهکار قرار گرفت از پلیس غرامت ۲۲.۵ میلیون دلاری دریافت کرد.

دادگاه شهر شیکاگو قبول کرد به زنی که توسط پلیس بازداشت شده و سپس در یک منطقه جرم خیز و پر جنایت رها شد تا مورد تجاوز گروهی یک باند تبهکار قرار گیرد غرامت دریافت کند.
هنگام رخ دادن این جنایت در سال ۲۰۰۶ این زن که " کریستینا الیمان " نام دارد ۲۱ ساله بود. این زن که از ناراحتی روانی رنج میبرد و دچار استرس شدید عصبی بود در فرودگاه شیکاگو بعد از یک حمله عصبی و اخلال در پرواز دستگیر شد.
مادر و پدر وی بیش از ۹ بار با پلیس تماس گرفته و هشدار دادند که این دختر از نظر روانی مشکل دارد و باید به آسایشگاه روانی برده شده و مورد آزمایش قرار گیرد اما پلیس به این مسئله توجهی نکرده و بعد از گذشت ۲۹ ساعت از بازداشت او را در یک منطقه جرم خیز رها کرد.
در این هنگام این زن از سوی یک باند متجاوز مورد حمله قرار گرفت و بعد از بردن او به یک ساختمان و آزار و اذیتش او را از طبقه هفتم ساختمان به پایین پرتاب کردند که باعثشد وی از نظر مغزی دچار صدمه های جبران ناپذیری شود به طوریکه هنوز بعد از گذشت ۶ سال از سانحه وی هنوز تحت مراقبت بوده و بهبود پیدا نکرده است. به همین دلیل دادگاه رسیدگی به این پرونده پلیس را به پرداخت ۲۲.۵ میلیون دلار به خانواده این زن محکوم کرد.
این نخستین بار نیست که پلیس این شهر چنین اشتباهی را مرتکب میشود. چندی پیش نیز یک زن که مدت ۲۶سال از عمرش را به جرم قتل در زندان سپری کرده بود بعد از مشخص شدن بی گناهی اش مبلغ ۱۰.۲۵ میلیون دلار از پلیس غرامت گرفت.