حرکت خشن قهرمان بوکس جهان با همسرش

ملت ایران:داشتن شوهر ورزشکار و قهرمان جهان می تواند آرزوی هر همسری باشد اما گاهی داشتن ورزشکار قهرمان می‌تواند دردسرهای زیادی داشته باشد. الیچیا مونیز همسر قهرمان بوکس جهان در سال ۱۹۸۷ توسط همسر خود از پنجره به بیرون پرت شده و جان خود را از دست داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارلوس مونز قهرمان بوکس جهان که در تمام دوران قهرمانی‌اش شکست ناپذیر باقی مانده بود، طی مشاجره با همسرش و زدن تعداد زیادی به وی، الیچیا را از پنجره خانه خود به بیرون پرت کرد.

طی مشاجره خونین کارلوس مونز نیز توسط همسرش مجروح و بیمارستان منتقل شد و بعد از بهبود توسط پلیس بازداشت و دادگاه این قهرمان بوکس جهان را به حبس ابد محوم کرد.

منبع: نامه نیوز