ملت ایران:این دختر جوان بخاطر رانندگی فوق العاده اش به گروه سارقان پیوست.
دختر ۱۸ اله تگزاسی به قدری خوب رانندگی میکرد که پدرش به او پیشنهاد داد به گروه سرقت خانوادگی بپیوندد. این دختر به همراه پدر ۵۰ ساله و برادر ۲۰ ساله اش یک گروه سرقت از بانک تشکیل دادند و در طول مدت همکاری خود موفق شدند از ۵ بانک بزرگ سرقت کنند.
پلیس تکزاس مدتی در جستجوی باند سرقتی بود که با توجه به مهارت راننده اش هر بار از چنگال پلیس گریخته بود. در یکی از آخرین پروژه های سرقت این گروه قبل از سوار شدن بر خودروی خود دستگیر شده و به این ترتیب همه اعضای این باند خانوادگی دستگیر و روانه زندان شدند.


از سوی دادگاه برای پدر و پسر خانواده وثیقه ۱۴۰ هزار دلاری و برای این دختر وثیقه ۱۰۰ هزار دلاری مشخص شده است. او یک دانشجوی نخبه در رشته برق بوده و در یک شرکت مهندسی مشغول به کار بوده است. دستگیر شدن او باعثتعجب همه دوستانش در دانشگاه شده است. او در دادگاه به خاطر اقدام مجرمانه اش ابراز پشیمانی کرده است و میگوید تصمیم دارد بعد از آزادی زندگی آبرومندانه ای داشته باشد.

پرداد