ملت ایران:یک مرد چینی ۶ زن را به عنوان برده جنسی زندانی کرده و آنها را مجبور میکرد تا حد مرگ با هم مبارزه کنند.
آقای " لی هائو. " به جرم قتل، تجاوز به عنف، راه اندازی خانه فساد بازداشت شده است. او به جرم اتهامات یاد شده از سوی دادگاه عالی کشور چین به مرگ محکوم شده است. پلیس زمانی در جریان این ماجرا واقع شد که یک زن ۲۳ ساله از میان ۶ زنی که وی به بردگی گرفته بود موفق به فرار شد. ۲ تن از این زنان در مبارزاتی که این مرد برای آنها ترتیب میداد کشته شده اند.
او از سال ۲۰۰۹ کارش را آغاز کرده است و اولین بار یک زن که در یک کلوپ شبانه کار میکرد را به زیر زمین خانه اش برد و آنجا زندانی کرد، وی زنان دیگر را نیز به روشی مشابه به این مکان کشانده و زندانی کرده و از آنان به عنوان برده های جنسی استفاده میکرد. او فیلمهایی از کارهای غیر اخلاقی اش تهیه کرده و در سایتهای اینترنتی قرار میداد.
بعد از اینکه پلیس او را دستگیر کرد و زنان زندانی آزاد شدند مشخص شد که آنها بین ۲ تا ۲۱ ماه در چنگال این مرد شیطان صفت اسیر بوده اند.
گفته میشود در زمان دستگیری وی متاهل و دارای یک فرزند ۸ ماهه بوده است.

پرداد