ملت ایران:رئیس کل دادگستری استان مرکزی درجمع خبرنگاران گفت: محکومین به عنوان مسافرکش اقدام به ربودن دختری کرده و در منزل یکی از متهمان به وی تجاوز کرده بودند.

حجت الاسلام حکمت علی مظفری افزود: متهم ردیف اول این پرونده به جز جرم تجاوز به عنف، مرتکب قتل نیز شده بود.

این محکومان شامل ' بهزاد - ع ' متهم ردیف اول ۲۷ ساله، ' مهدی - م ' ۳۷ ساله و ' میثم - م ' ۲۷ ساله متهمان ردیف دوم و سوم هستند که پرونده آنان در شعبه سه دادگاه کیفری استان رسیدگی شده است.

مهر