ملت ایران:معلم، افسر نگهبان آتش نشانی مشهد با بیان این خبر به روزنامه خراسان گفت: صبح روز گذشته طی تماس پلیس یک مورد کشف جسد در تانکر فرسوده آب اعلام شد که بلافاصله گروهی از آتش نشانان به محل حادثه عزیمت کردند و جسد زن جوانی را که به علت سوختگی جان خود را از دست داده بود از تانکر خارج کردند.

با کشف جسد مراتب به قاضی علی موحدی راد(قاضی ویژه قتل عمد) اعلام شد. دقایقی بعد با حضور مقام قضایی در محل کشف جسد تحقیقات در این باره آغاز شد، جسد مربوط به زنی حدود ۳۰ تا ۴۰ ساله بود که قسمت هایی از بدنش دچار سوختگی شدید شده بود.

بررسی های مقام قضایی بیانگر آن بود، که متوفی در همان محل سکونت داشته و هنگامی که هوا سرد می شده داخل تانکر می خوابیده است. این درحالی بود که آلات و ادوات استعمال موادمخدر صنعتی در کنار جسد وجود داشت.

شواهد نشان می داد آتش سوزی داخل تانکر عمدی نبوده است اما جسد این زن درحالی به دستور مقام قضایی برای تعیین علت دقیق مرگ به پزشک قانونی انتقال یافت که آثار خودزنی هایی نیز روی بازو و ساعد چپ متوفی دیده می شد. در ادامه تحقیقات مالک تانکر شناسایی شد و به مقام قضایی گفت: از تانکر به منظور ذخیره آب برای دام ها استفاده می کنیم که از فروردین تاکنون از این تانکر استفاده نشده بود.