ملت ایران:این بدافزار که از سوی شرکت امنیتی سوفوس PixSteal - A نام گرفته به رایانه های شخصی مجهز به سیستم عامل ویندوز نفوذ کرده و سپس تمامی درایورها را برای یافتن فایل هایی با پسوندهای. jpg،. jpeg و. dmp جستجو می کند.

پس از یافتن فایل های یاد شده بدافزار با سروری تماس برقرار کرده و از طریق پروتکل اف تی پی مجموعه عکس های شناسایی شده را برای آن سرور ارسال می کند. در حالی که برخی محققان می گویند این سرور در عراق واقع است، موقعیت افرادی که این بدافزار را کنترل می کنند هنوز نامشخص است و ممکن است این افراد در هر نقطه ای از جهان حضور داشته باشند.

هنوز مشخص نیست مهاجمان از طراحی و انتشار چنین بدافزاری چه هدفی دارند. متخصصان امنیتی به کاربران توصیه کرده اند برای درامان ماندن از این بدافزار با تغییر حساسیت فایروال های خود برقراری ارتباط اف تی پی را غیرممکن کنند. آنها پروتکل یاد شده را پروتکلی قدیمی و منسوخ می دانند که برای انتقال اطلاعات آنها را رمزگذاری نمی کند و برای همین به شدت غیرایمن است.

فارس