آتش گرفتن گوشیآیفوندر جیب یکدانش آموز۱۳ ساله آمریکایی بهسوختگیدرجه یک و دو این دانش آموز انجامید.

جف رادمن - مسوول مدرسه محل تحصیل این دانش آموز - گفت: این دانش آموز در کلاس بوده که ناگهان صدایی شنیده میشود و سپس از شلوار وی دود بلند می شود.

دو تن از هم کلاسیهای این دانش آموز به کمکش می شتابند و هم کلاسی دیگری برای خبر کردن مسوولان مدرسه و آوردن کپسول اطفای حریق به بیرون می دود.

این دانش آموز دختر برای مداوا به بیمارستان منتقل شده است.

انفجار و آتش گرفتن محصولات اپل به ندرت اتفاق می افتد اما حواثگذشته عمدتا ناشی از گرم شدن بیش از حد باتری لیتیومی این محصولات بوده است.

در سال ۲۰۱۱ یک آیفون ۴ در یک هواپیمای استرالیایی منفجر شد و پیش از آن در سال ۲۰۰۹ اتحادیه اروپا تحقیقاتی را درباره موارد متعدد انفجار و آتش سوزی گوشیهای آیفون و دستگاههای آیپاد که حین پرواز در انگلیس، هلند، فرانسه و سوئد رخ داده بود، انجام داد.