ملت ایران:یک زن در دفاع از خودش در مقابل حمله شوهرش انگشت او را با گاز گرفتن قطع کرد. او مادر دو فرزند است و در دعوای خانوادگی که میان او و همسرش در گرفت از خود دفاع کرده است اما دفاع او کمی عجیب به نظر میرسد.

این زن ۴۵ ساله میگوید همسرش قصد داشته در مقابل چشم بچه ها او را خفه کند به همین دلیل دستانش را دور گلوی او حلقه کرده و یک انگشتش را تا انتها در دهان او فرو برده است. او که نفسش به شماره افتاده بود برای دفاع از خود با تمام قوا و قدرت انگشت او را گاز گرفت و به قدری این کار را ادامه داد که انگشت این مرد بی رحم قطع شد.

این مرد بعد از این حادثه سریعا به بیمارستان انتقال پیدا کرد تا انگشت قطع شده اش پیوند زده شود.

بعد از بهبودی او در بیمارستان نیروهای پلیس او را دستگیر کرده و روانه دادگاه شد. قاضی این پرونده او را به اتهام اعمال خشونت علیه اعضای خانواده اش مجرم شناخت و فعلا به قید ضمانت ۲۵۰ هزار دلاری تا دادگاه بعدی آزاد است.

پرداد