به گزارش اختصاصی ملت ایران ابهامات بر سر ممنوع کردن نوشابه انرژی زای مانستر همچنان وجود دارد. گفته میشود در ۳ سال اخیر این نوشابه جان ۵ نفر را گرفته است.

بنابر گزارش سازمان بهداشت امریکا میزان کافیین محتوی این نوشابه خیلی بالاست و اخیرا والدین دختری که گفته میشود بر اثر مصرف این نوشابه مرده است ادعا کردند که کافیین موجود در این نوشابه باعثمرگ دختر نوجوانشان شده است. اما شرکت مانستر این اتهامات را رد کرده است.

مصرف این نوشابه انرژی زا در امریکا رو به افزایش است و میزان کافیین موجود در قوطی های۶۸۰میلی گرم برابر با ۲۴۰میلی گرم است که مصرف زیاد این نوشابه می تواند برای بچه ها و کسانی که مشکلات قلبی دارند خطرناک باشد.