به گزارشملت ایرانبه نقل از نیزوا، این دانشجوی ۲۰ ساله رشته کتابداری دانشکده روانشناسی مهدیشهر به همراه دو دانشجوی دیگر حدود یک ماه پیش آپارتمانی نو ساز را در میدان امام رضا اجاره نمودند که پنج شنبه گذشته قربانی گاز گرفتگی در این آپارتمان می شود.

به گفته شاهدان، این حادثه که بین ساعت ۱۱ الی ۲ روز پنج شنبه اتفاق افتاد دوستان این دانشجو بعد از مراجعت به منزل متوجه نشت گاز در داخل ساختمان شده و جسم بی جان وی را در حمام منزل پیدا می کنند.

گفتنی است این نوعروس جان باخته بنا بود در هفته آتی بر سر سفره عقد بنشیند و آغاز زندگی مشترک خود را جشن بگیرد.

طبق گفته شاهدان حادثه در آن آپارتمان سال گذشته نیز چنین حادثه ای رخ داده بود و نشت گاز سبب بیهوشی ساکن منزل شده بود که با اقدام به موقع نجات یافت.