به گزارش ملت ایران به نقل از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران؛ زمان این زمین لرزه را ساعت۰۷:۵۲ با قدرت ۳ ریشتر در ورزقان ثبت شده است.


تاریخ وقوع زلزله: پنجشنبه، ۴ آبان ۱۳۹۱ در ۰۷:۵۲: ۰۴
(وقت محلی - تهران)

۲۰۱۲-۱۰ - ۲۵ ۰۴:۲۲: ۰۴
(UTC)

بزرگی زلزله: ۳.۰

نوع بزرگی: MN

موقعیت رومرکز زلزله: ۳۸.۴۱ شمالی و ۴۶.۷۹ شرقی
عمق: ۱۰ کیلومتر
عدم قطعیت مکانی: ۲.۶۱ + / - کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
۲.۲۲ + / - کیلومتر در جهت شرقی - غربی
منطقه: استان آذربایجان شرقی

فاصله‌ها: ۱۶ کیلومتری ورزقان، آذربایجان شرقی
۲۵ کیلومتری اهر، آذربایجان شرقی
۳۳ کیلومتری خواجه، آذربایجان شرقی
۵۰۹ کیلومتری تهران، تهران