ملت ایران:این زن که اهل نیویورک است ۸ ماهه باردار بود و به دلیل اصابت چاقو با گردنش درست یک روز قبل از مراسم ازدواجش به قتل رسیده است.

" ویندال اسمیت " ۳۸ سال دارد. او توسط همسایگانش در حالی در آپارتمانش پیدا شد که به قتل رسیده بود و به گفته پزشکی قانونی نیویورک مرگ او بدون شک یک قتل است.
او از ازدواج اول خود دارای ۴ فرزند است که هیچکدام با مادرشان زندگی نمیکنند. به گفته پلیس هیچ آثاری از ورود اجباری به منزل دیده نمیشود و نه شیشه های آپارتمان شکسته است و نه قفلی آسیب دیده است و حتی در صحنه جرم هیچ سلاحی یافت نشده است، بنابر این احتمالا قاتل با این زن آشنا بوده است.

دوستان او به پلیس گفته اند او ۸ ماهه باردار بوده است و درست شب قبل از قتل آنها دور هم جمع شده بودند تا هدایای بارداری او را به او بدهند و بعد از جشن همه به خانه های خود رفته و این زن در خانه تنها بوده است.
پلیس به دنبال مظنونین احتمالی این قتل است و در حال حاضر در حال بازجویی از نامزد این زن میباشد. اخیرا او با یکی از همسایگان خود مشاجرات سختی داشته است که پلیس احتمال میدهد به این جریان ربط داشته باشد.
محلی که این زن در آنجا به قتل رسیده است یکی از خشونت آمیز ترین محله های نیویورک است.