ملت ایران: " تیلور پاجسنتشر " جوان ۱۸ ساله آمریکایی متهم است که با کمک تعدادی دیگر از خلافکاران با به راه اندازی ۳ مزرعه کوچک پرورش ماده مخدر " ماری جوانا " در شهر محل سکونت خود به تولید و فروش این ماده مخدر اقدام می کرده است.

تصویری از جوان ترین قاچاقچی آمریکا

نکته جالب و در عین حال تاسف بار در مورد این پسر آمریکایی که به نوعی نشانه ای از وضعیت موجود در این کشور است این مسئله است که، این جوان آمریکایی توسط تعدادی بزرگسال به این ورطه کشیده شده است. او هیچ سابقه کیفری نداشته و حتی فاقد هرگونه سلاح که به طور معمول همراه قاچاقچیان می باشد بوده است.

وی حتی در یک رستوران ایتالیایی نیز در شهر خود کار می کرده است و صاحب مغازه نیز او را فردی " سخت کوش " و " قابل اعتماد " معرفی کرده است. او می گوید: این بچه توانایی های بالقوه زیادی دارد و می تواند برای خود زندگی مناسبی را بسازد.

در جریان دستگیری این باند، مقدار زیادی مواد به ارزش تقریبی ۳ میلیون دلار کشف شده است. ۷ بزرگسالی که به همراه او دستگیر شده اند سنینی بین ۲۵ تا ۵۸ سال دارند و به نوبت در دادگاه حاضر خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران