ملت ایران:شگرد سایت های مشاورین املاک بدین شکل است که در ابتدا قیمت های رهن و اجاره و خرید و فروش بسیار عالی منتشر می شود و در مرحله بعد برای پی گیری مورد نظر باید حق عضویت به صورت اینترنتی پرداخت شود. پس از پرداخت مبلغ مربوط، اطلاعات ریز به کاربر ارائه می شود که در نهایت تعجب، اطلاعات مربوط به سال گذشته است. به نظر می رسد این شگرد در روزهایی که همگان به دنبال اجاره یا خرید مسکنی ارزان هستند در حال جواب دادن است و جالب تر اینکه نهادهای مسول توهی به این کلاه برداری اینترنتی ندارند.

منبع: محدوده