عاقبت سیگاری بودن خانمها !!

به گزارش ملت ایران به نقل از انعکاس، این زن که اهل نیوجرسی است در حالی که سعی داشت سیگارش را روشن کند ناگهان موهایش آتش گرفت و دچار سوختگی شدید شد. او پس ار این اتفاق سریعا با گروه امداد تماس گرفت.
این اتفاق ساعت ۴:۳۰ بعد از ظهر به وقت محلی رخ داد اما تا گروه امداد به محل حادثه برد شعله ای که موهای او را در برگرفته بود باعثشد پیشانی، نقاطی از صورت و گردن او هم دچار سوختگی شود.
وی در این رابطه به خبرنگاران گفته است: درحال روشن کردن سیگارم بودم که ناگهان موهایم آتش گرفت من شوکه شدم و قدرت حرکت نداشتم. ناگهان این شعله ها روی همه سرم پخش شد و من دیگر چیزی نفهمیدم جز دردو سوزش در ناحیه صورت و گردنم. فقط تمام توانم را جمع کردم و هرطور شده بود با گروه امداد تماس گرفتم
به گفته پلیس زمانیکه گروه امداد به خانه این زن رسید وی هوشیار بوده اما به شدت ترسیده و وحشت زده به نظر میرسید. به دلیل عمق سوختگی های وی او سریعا با هلی کوپتر به بیمارستان منتقل شد. گفته میشود پلیس همچنان در حال بررسی این موضوع است چرا که مشخص نشده است زمانیکه این خانم دچار سانحه شد کسی کنار او بوده است یا خیر.