ملت ایران: معمار بازنشسته و نابینایی که قادر نیست بدون کمک راه برود در حال حرکت در خیابانی در «کورلی» بود که مورد حمله پلیس بریتانیا قرار گرفت.

وی در حین راه رفتن ناگهان با فریاد پلیس مواجه می‌شود و با شوک الکتریکی مورد حمله قرار می‌گیرد.

وی احساس می‌کند که در آستانه مرگ قرار گرفته و تمام عضلاتش از کار می‌افتد و فریاد می‌زند: «من نابینا هستم، من نابینا هستم، من نابینا هستم…» اما نیروی پلیس وی را به زمین افکنده و دست‌های او را از پشت می‌بندد. پس از بستن دست‌های فارمر پلیس تازه متوجه آن می‌شود که وی یک جنایتکار نیست بلکه یک نابینا است!

پلیس «لانکاشایر» تاسف عمیق خود را از این اقدام یک نیروی خود علیه یک نابینا ابراز داشته است که منجر به یک تجربه وحشتناک برای فارمر شده اما این اقدام را یک اشتباه معمولی دانسته است!

ظاهرا از منظر پلیس، عصای آقای فارمر شباهت‌هایی به یک شمشیر سامورایی داشته که پلیس از حمل آن به‌وسیله یک شهروند در همان محله مطلع بوده است.

پلیس مدعی است از آنجا که فارمر نابینا به فرمان ایست توجهی نکرده است مجبور شده وی را با شوکر متوقف کند، توضیحی که فارمر را راضی نکرده است.

فارس