ملت ایران: یک تحویل دهنده پیتزا که سفارش مشتری را دیر تحویل داد به دست وی به قتل رسید. پلیس ایالت تلاکسکالا مکزیک گفت: یک جوان تحویل دهنده پیتزا های سفارشی به دلیل ۴۰ دقیقه تاخیر در تحویل دادن پیتزا به یک مشتری گرسنه و خشمگین به دست وی کشته شد.

پلیس ایالت تلاکسکالا مکزیک افزود: جسد قربانی چند روز بعد با چشمان و دستان بسته در زمین بایری در شهر " تتلا دِ سولیداد " در ۱۶۰ کیلومتری شرق مکزیکو کشف شد.

طبق تحقیقات اولیه مشخص شد که تحویل دهنده پیتزا آخرین بار شنبه شب گذشته هنگامی که برای تحویل پیتزای سفارشی در اواخر وقت رستوران را سوار بر موتور ترک کرد، دیده شده بود.

پلیس به خانه سفارش دهنده پیتزا رفت تا در مورد تحویل دهنده پرس و جو کند. ماموران موتور قربانی را در آنجا پیدا کرده و هنگام بازداشت متهم با مقاومت وی مواجه شده و یکی از ماموران مجروح شد.

این مشتری ۲۲ ساله در بازجویی اعتراف کرد که به دلیل تاخیر در آوردن پیتزا خشمگین شده و تحویل دهنده را کتک مفصلی زده و پنج ساعت او را محبوس کرد. زمانی که تحویل دهنده قصد فرار از دست زندانبان خود را داشت با ضربات چاقوی وی کشته و سپس جسدش در یک زمین بایر نزدیک به محل قتل رها شد. مترجم: بهرام افتخاری.

جام جم