ملت ایران:یک اتوبوس که راننده مست داشت در لانگ آیلند با برخورد با دیوار یک مدرسه پنج دانش آموز پنج تا نه ساله را زخمی کرد.

تصاویر: اتوبوس راننده مست در مدرسه