روز ۴ شهریور امسال دو دختر جوان با مراجعه به کلانتری ۱۷۳ امین آباد به مدعی شدند که سرنشینان یک خودروی پراید آنها را ربوده و سپس با تهدید چاقو در یک مزرعه مورد آزار و اذیت قرار داده اند.

با شکایت این دو خواهر، پرونده به پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد که یکی از شاکیان در آنجا گفت: نزدیک یک مرکز خرید در شهرری، یک خودرو با خواهرم تصادف کرد سرنشینان خودرو به قصد کمک ما را سوار خودروی خود کردند تا خواهرم را که مبتلا به صرع بود را به بیمارستان برسانند اما در مسیر متوجه نقشه شوم آنها شدیم ولی آنها با تهدید چاقو ما را به یک زمین کشاورزی بردند.

مینا ادامه داد: دو جوان دیگر در این زمین کشاورزی مشغول مصرف موادمخدر بودند. همه آنها من و خواهرم ستاره را مورد آزار و اذیت قرار دادند و بعد از آن ما را در حالی که هوا تاریک شده بود، حوالی شهرری از خودرو پیاده کردند و متواری شدند.

با شروع تحقیقات پلیس برای شناسایی متهمان این پرونده، مشخص شد که زمین متعلق به شخصی است که سرکشی مناسبی به زمین خود ندارد و به همین دلیل این زمین به مکانی برای مصرف موادمخدر تبدیل شده است.

مأموران و کارآگاهان پلیس تحقیقات خود را روی محل وقوع تصادف و حوالی مرکز خرید متمرکز کردند که سرانجام موفق شدند هویت یکی از سرنشینان به نام حسام را شناسایی کنند اما با حضور در منزل وی متوجه شدند که متواری شده است.

اصغر، دومین متهمی بود که از سوی مأموران پلیس آگاهی شناسایی و توسط مأموران دستگیر شد. او در همان اولین دقایق تحقیقات به جرم خود اعتراف کرد و گفت: به همراه مصطفی داخل باغ مشغول مصرف مشروبات الکی بودیم که پویا و حسام به همراه دو دختر جوان وارد شدند.

با توجه به اعترافات این متهم، کارآگاهان پلیس به سرعت به محل سکونت پویا رفته و موفق شدند با شلیک تیر هوایی متهم را که قصد فرار داشت دستگیر کنند. پویا نیز مانند متهم قبلی به صراحت به ارتکاب جرم اعتراف کرد و نشانی دو متهم دیگر را در اختیار مأموران قرار داد.

تنها چند ساعت بعد مصطفی، سومین متهم پرونده هم دستگیر شد اما تلاش برای دستگیری متهم چهارم مقداری به طول انجامید.

مأموران پلیس با استفاده از برخی شگردها متهم فراری را از مخفیگاه خود بیرون کشیده و دستگیر کنند.

با انتقال آخرین متهم به پلیس آگاهی و اخذ دفاعیات وی، تحقیقات پلیس در ای زمینه به پایان رسید و برای ادامه رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شد.