به گزارش ملت ایران به نقل ازایسنا، این دانش‌آموزان که در مقطع دبیرستان مشغول به تحصیل بودند به دلایل نامشخص مسموم شده‌اند.

شاهدان این حادثه گفتند: ده‌ها دانش‌آموز دختر این مدرسه به دلیل استشمام گاز‌های سمی مسموم شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری‌ Bokhdi، پیش از این نیز در حوادثی مشابه صدها دانش‌آموز دختر در شهر‌های مختلف افغانستان به دلیل مسمومیت روانه بیمارستان شده‌ بودند.