ملت ایران:این خانم متهم است یک زن باردار را به قتل رسانده است تا فرزند او را برباید و همین امر باعثمرگ نوزاد نیز شده است.
این زن ۳۴ ساله برزیلی یک خانم باردار که ماه آخر بارداری اش را سپری میکرد به قتل رسانده و با چاقو شکم او را شکافته و نوزادش که یک پسر بوده به دنیا آورده و باعثمرگ او شده است. وکیل مدافع او در دفاع از وی گفته است او تنها قصد ربودن نوزاد را داشته و به هیچ عنوان قصد کشتن مادر را نداشته است. او به انجام دو فقره قتل عمد از نوع درجه یک متهم است. دادگاه این زن را به حبس ابد محکوم کرده است. سابقا وکیل مدافع او با بیان اینکه متهم از بیماری روانی استرس و افسردگی رنج میبرد قصد تخفیف در مجازات داشت اما دادگاه با انجام آزمایشات با این امر مخالفت کرده است.

اقدام وحشیانه برای ربودن نوزاد یک زن باردار+عکس
طبق گزارشات او ابتدا زن باردار را به قتل رسانده است و سپس با چاقو شکم او را پاره کرده و بچه را به دنیا آورده است و زمانیکه متوجه شده بچه نفس نمیکشد با پلیس تماس گرفته و میگوید در حمام زایمان کرده است ما بچه اش نفس نمیکشد. گروه امداد به صحنه آمده اند و از شواهد قضیه به اصل ماجرا شک کرده و او را به پلیس میسپارند. نتایج آزمایشات نشان میدهد که این نوزاد مرده اصلا به این زن تعلق ندارد و از طریق طبیعی به دنیا نیامده است بنابر این زن قاتل دستگیر شده و جنازه مادر نیز در زیر زمین خانه اش پیدا میشود.

او انگیزه قتل را علاقه برای داشتن بچه عنوان کرده است. او به دادگاه گفته است در اثر سقط های مکرر نمیتوانسته باردار شود که دادگاه به خاطر اینکه این زن داستانهای گوناگونی در این رابطه تعریف کرده است به صحت ماجرا شک دارد.

پرداد