پلیس " کارولینا " بعد ازبررسی شواهد برجای مانده در صحنه جنایتی به این نتیجه رسید که جسد مربوط به خانم " نوریف هرنا " ۲۹ ساله همسر سابق پرفسور " لورنس جونز " می باشد که بعد از درگیری با او در آپارتمانش در شهر " مونتری " به قتل رسیده است.

در مصاحبه کلانتر شهر " مونتری " با روزنامه " مونتری هرالد "، ماموران بزرگراه " کننون " در شهر " مونتری کارولینا " جسد زنی را در کنار جاده پیدا کرده و بعد از تشخیص هویت او وارد آپارتمانش شده و در آنجا شواهد زیادی را پیدا کردند که مقتول در آپارتمانش به قتل رسیده نه در کنار بزرگراه.

به گزارش پزشکی قانونی مقتول بعد از درگیری شدید با قاتل به ضرب ضربات چاقو کشته شده و علاوه بر بدن آثار خفگی نیز بر روی گردن مقتول نیز دیده می شد. در حال حاضر پلیس در حال تحقیقات پایانی بوده و پرفسور " جونز " به عنوان مضنون اصلی در بازداشت بسر می برد.