ملت ایران:خانم " داون ویینس " سه سال پیش گم شد ولی ماموران پلیس شهر " لس آنجلس " بعد از ۱۶ ماه تجسس موفق به کشف حقیقت نشدند اما بعد از گذشت سه سال دختر مقتوله به اداره پلیس " لس آنجلس " رفت و گفت: شبی پدرش " دیوید ویینس " در شرایط مستی به او گفت که سه سال پیش من به همراه مادرت بعد از خوردن مشروب، " ماریجوانا " نیز مصرف کردیم.

ولی مادرت از شدت مصرف بیش از اندازه مواد مخدر مسموم شد و درست هنگامی که استفراغ کرد من به زور دهن او را گرفتم و باعثخفگی او شدم و بعد از اینکه مادرت را خفه کردم، برای اینکه پلیس به من مشکوک نشود جسدش را پختم و خوردم.

لس آنجلس تایمز؛ پلیس بعد از دستگیری او را روانه دادگاه کرد اما قاتل در جلسه دادگاه تمامی اتهامات را رد کرد.