سیدجلال ملکی درباره آتش سوزی در یک ساختمان ۵ طبقه تولید پوشاک واقع درخیابان جمهوریاظهار داشت: در ساعت ۱۱:۳۳ دقیقه امروزآتش سوزیدر این ساختمان به سامانه ۱۲۵ سازمان آتش نشانی شهر تهران اعلام و چند دستگاه خودروی آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی ادامه داد بررسی نشان داد در طبقه پنجم ساختمان ۵ طبقه که کاملاً در امر تولید پوشاک فعالیت می کردند آتش شعله ور شده بود و ۲۵ نفر در قسمت های مختلف این ساختمان در بین شعله های آتش گرفتار شده بودند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران بیان داشت: دو نفر از خانم هایی که در این تولیدی فعالیت می کردند به دلیل آتش سوزی از پنجره های طبقه پنجم این ساختمان آویزان شده بودند که به دلیل ناتوانی در استقرار مستحکم خود به پایین پرتاب و جان خود را از دست دادند.
وی ادامه داد: بلافاصله نردبان های آتش نشانی در جاهای مناسب مستقر و ۸ نفر دیگر که در حال سقوط بودند را نجات دادند و ۱۵ نفر دیگر نیز که در راه پله های ساختمان گرفتار شده بودند توسط آتش نشانان نجات پیدا کردند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران یادآور شد: در این عملیات ۳ نفر از مأموران آتش نشانی دچار آسیب دیدگی شده و به مراکز درمانی اعزام شدند.
سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران بیان داشت: در ساعت ۱۴ نیز عملیات به پایان رسید.