به گزارش اختصاصی ملت ایران دانش آموزی در حومه شهر بالتیمور روز اول مدرسه بر اثر تیراندازی زخمی شد پلیس می گوید ما از دبیرستان پری هال پیامی دریافت کردیم به این عنوان که دانش آموز زخمی شده به بیمارستان برده شد. دبیرستان پری هال در منطقه وایت مارش در شمال شرقی بالتیمور قرار دارد امروز اولین روز مدرسه در بالتیمور بود که دانش آموزان با این اتفاق ناخوشایند روبرو شدند. به محض ورود پلیس مدرسه تخلیه شد و چند خیابان اطراف آن بسته شد.