خبرگزاری آلمان از سیدنی گزارش داد، هندریک هلمر(Hendrik Helmer) به شبکه ملی ABC گفت پس از آنکه تلاش هایش در خانه برای خروج این حشره به جایی نرسید، سریع خود را به بیمارستان داروین در این شهر شمالی استرالیا رساند.

تزریق روغن زیتون به مجرای گوش در ابتدای کار موجب شد سوسک بیشتر به داخل مجرا برود، اما نهایتا آن را کشت و پزشکان توانستند آن را بیرون بکشند.

هلمر گفت: ۱۰ دقیقه طول کشید تا نهایتا این حشره دست از تقلا برداشت. پزشکان گفتند تا به حال حشره ای به این بزرگی از گوش کسی خارج نکرده بودند.