به گزارش ملت ایران وزارت امنیت عمومی چین اعلام کرد که دو هزار نفر را به خاطر پخش داروی تقلبی دستگیر کردند گفته میشود این داروها حاوی مواد مخدر و تقلبی بودند. روز یکشنبه داروهای تقلبی به ارزش ۱۸۰ میلیون دلار کشف شد که همگی دارنده مارکهای تقلبی بودند. بیشتر این داروها به منظور درمان بیماریهایی چون دیابت، سرطان، بیماریهای پوستی و امراض مربوط به فشار خون فروخته می شدند. دولت چین در سالهای اخیر بطور جدی و سخت گیرانه ای با این نوع قاچاق مبارزه می کند. سال ۲۰۰۷ رییس اداره غذا و داروی چین به خاطر همکاری در تهیه مواد غذایی و دارویی تقلبی دستگیر و اعدام شد.