طعمه های او خرمایی بر می داشتند و شروع به خوردن آن می کردند، غافل از اینکه خرما به داروی بیهوشی آغشته بود و همه این ماجرا سناریویی برای سرقت اموال آنهاست. اوایل دی ماه امسال زن جوانی به اداره آگاهی کرمانشاه رفت و پلیس را در جریان سرقت طلاهایش قرار داد.

او به مأموران گفت: دیروز برای فاتحه خوانی به قبرستان رفته بودم. آنجا خلوت بود و درحالی که کنار قبر مادرم نشسته بودم، زن میانسالی به همراه دخترش که حدودا ۱۵ساله بود به طرفم آمدند. این زن جعبه خرمایی در دست داشت و به من گفت که چند ماه قبل برادرش فوت کرده و خرما برای خیرات است. من هم یکی از خرما ها را برداشتم و خوردم اما لحظاتی بعد سرم گیج رفت و دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی به هوش آمدم متوجه شدم که زن میانسال با خرمای مسموم مرا بیهوش کرده و تمام طلاها و پول هایم را دزدیده است.

با این شکایت، تحقیقات کارآگاهان برای شناسایی و دستگیری سارقان شروع شد اما هنوز چند روز از ماجرا نگذشته بود که سرقت های مشابه دیگری هم به پلیس گزارش شد. همه سرقت ها در قبرستان های کرمانشاه و شهرهای اطراف رخ داده و سارقان نیز زنی میانسال و دختر نوجوانش بودند. همه مالباخته ها مدعی بودند که بعد از خوردن خرمایی که این مادر و دختر در قبرستان خیرات می کردند بیهوش شده و وقتی به هوش آمده اند، اموالشان سرقت شده بود. کارآگاهان که اطمینان داشتند این سرقت ها سریالی است وارد عمل شدند و با زیرنظرگرفتن قبرستان های کرمانشاه و شهرهای اطراف موفق شدند پس از گذشت ۱۰روز از نخستین شکایت زن میانسال و ۲ دخترش راکه در حال تعارف کردن خرمای مسموم به آخرین طعمه شان بودند، دستگیر کنند.

متهمان به اداره آگاهی انتقال یافتند و زن میانسال در بازجویی ها گفت: وضع مالی ام خوب نیست و دخلم به خرجم نمی رسد. از طرفی مشکل روحی دارم و مدت هاست که دارو مصرف می کنم. زمانی که داروها را مصرف می کردم از هوش می رفتم و اصلا متوجه نمی شدم در اطرافم چه می گذرد. بعد هم تصمیم گرفتم از همان داروهایی که خودم مصرف می کردم به طعمه هایم بدهم و با بی هوش کردن آنها اموالشان را سرقت کنم. سرهنگ مرزبانی، رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه با اعلام این خبر گفت: تا کنون ۱۰شاکی از زن میانسال شکایت کرده اند که حال بعضی از آنها با خوردن خرماهای مسموم وخیم شده و چند روزی در کما بوده اند. وی ادامه داد: از افرادی که به این شیوه مورد سرقت قرار گرفته اند، درخواست می شود برای شناسایی متهمان و شکایت از آنها به پلیس آگاهی استان کرمانشاه مراجعه کنند.