مکالمه دو مرد جوان در بازداشتگاه و مقابل جوانی که متهم پرونده دیگری بود، اتهامی را که آنها بارها مقابل بازپرس انکار کرده بودند ثابت کرد

یک ماه قبل دختری دانشجو به نام سحر به ماموران پلیس خبر داد از سوی دو جوان مورد سرقت قرار گرفته است.

این دختر در گزارش اولی که به ماموران داد گفت: حدود ساعت هشت شب بود که سوار پرایدی در میدان آزادی شدم. خودرو مسافر داشت و راننده مرا هم به مقصد آریاشهر سوار کرد. کمی که جلوتر رفتیم دو مردی که روی صندلی عقب نشسته بودند به مقصدشان رسیدند و پیاده شدند. راننده و مردی که جلو نشسته بود، درها را قفل کردند و به خیابان خلوتی رفتند و دارایی من را سرقت کردند. دختر شاکی گفت: سارقان مرا به سمت ورزشگاه آزادی بردند و مقابل ورزشگاه در تاریکی با تهدید چاقو مورد آزار قرار دادند.

هرچند در ابتدا این دختر مدعی شد تعرضی صورت نگرفته اما بعد از مدتی گفت: سارقان من را مورد آزار جنسی هم قرار دادند و تهدید کردند در این باره به پلیس چیزی نگویم. بعد هم دوباره مرا به میدان آزادی بردند و در آنجا رهایم کردند. دختر جوان به پزشکی قانونی معرفی شد و متخصصان گزارش کردند او مورد آزار قرار گرفته است. بنابراین تحقیقات برای پیداکردن دو جوان پرایدسوار آغاز شد. وقتی تلفن همراه این دختر که از سوی دو مرد پرایدسوار سرقت شده بود مورد ردیابی قرار گرفت، محل زندگی یکی از این دو جوان شناسایی و با بازداشت او همدستش نیز دستگیر شد.

دو متهم به دادسرا منتقل شدند و مورد بازجویی قرار گرفتند. آنها اتهام سرقت را قبول کردند و گفتند: ما هر دو مسافرکش هستیم و چون دوست قدیمی هم بودیم آن روز باهم بودیم، وقتی دیدیم دختر جوان تنهاست و نمی تواند مقاومت کند او را مقابل ورزشگاه آزادی با تهدید چاقو مورد سرقت قرار دادیم. متهمان نپذیرفتند شاکی را مورد آزار جنسی قرار داده اند. در حالی که دو متهم همچنان منکر این جرم بودند و تعرض را به شخص دیگری نسبت می دادند، به بازداشتگاه منتقل شدند تا تحقیقات در وقت دیگری از آنها ادامه پیدا کند.

روز بعد یکی از متهمان که به اتهام سرقت بازداشت و برای بازجویی نزد بازپرس برده شده بود، به بازپرس گفت اطلاعاتی درمورد پرونده تجاوز دارد که می تواند رازهایی از این پرونده را فاش کند. او گفت: در بازداشتگاه دو متهم با هم دعوا کردند. یکی از آنها که پیمان نام دارد گفت: من اول به دختر تجاوز کردم و پزشکی قانونی نمی تواند در آزمایشاتش متوجه شود من تجاوز کردم اما تو بعد از من این کار را انجام دادی بنابراین درمورد تو تایید می شود. این متهم گفت: آنها حین درگیری های لفظی جزییات این تجاوز را توضیح دادند.

وقتی متهم این اطلاعات را به بازپرس داد، دو جوان یک بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفتند آنها وقتی متوجه شدند بازپرس اطلاعات دقیقی از ماجرا دارد مجبور به اعتراف شدند و گفتند: اول قصد تجاوز به دختر جوان را نداشتیم و فقط می خواستیم اموال او را سرقت کنیم. بعد از اینکه انگشتر، تلفن همراه و پولی را که همراهش بود، برداشتیم وسوسه شدیم او را مورد تجاوز هم قرار بدهیم. مکانی که برای سرقت رفته بودیم خیلی خلوت بود و می دانستیم که هرچه تلاش کند نمی تواند خودش را نجات دهد.

دو متهم درباره جزییات تعرض به دختر جوان گفتند: ما هیچ کدام اهل سرقت نبودیم و تاریکی شب و تنهایی این دختر ما را وسوسه کرد. این دختر هم خیلی ترسیده بود ما او را به قسمتی از اطراف ورزشگاه آزادی برده بودیم که درخت زیاد بود و او نمی توانست حتی فرار کند. چون خیلی هم ترسیده بود بنابراین در برابر ما مقاومت هم نکرد. با تکمیل تحقیقات اولیه کیفرخواست علیه دو متهم درخصوص سرقت به عنف و آدم ربایی که انجام داده بودند صادر شد و پرونده در این خصوص با کیفرخواست و درخصوص اتهام تجاوز به صورت مستقیم به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.

به این ترتیب متهمان در دادگاه کیفری استان تهران مورد بازجویی قرار گرفتند. ابتدا دختر دانشجو که ۲۲ساله است در برابر قضات شعبه ۷۷ قرار گرفت و یک بار دیگر جزییات را توضیح داد او گفت: اگر دو مرد دیگر سوار پراید نبودند من هم سوار نمی شدم اما همه چیز نشان می داد آنها مسافرکش هستند. دو نفر دیگر میان راه پیاده شدند وقتی که من و دو متهم تنها شدیم آنها در را قفل کردند و بعد هم یکی شان که سمت شاگرد نشسته بود با تهدید چاقو سعی کرد من را آرام کند. من شکایت دارم و گذشت هم نمی کنم.

اگر فقط پول و طلا می خواستند هرچه داشتم می دادم و می رفتم اما آنها بعد از اینکه دارایی ام را گرفتند به التماس های من برای اینکه تعرض نکنند توجهی نکردند و حرف های زشتی هم زدند و من را با تهدید وادار به سکوت کردند و مورد آزار قرار دادند. بنابر این گزارش تحقیقات قضات شعبه ۷۷ در این خصوص همچنان ادامه دارد.