حداقل ۱۹ نفر در چین در اثر نیش زنبور سرخ قاتل که بزرگترین گونه زنبورهای سرخ در دنیاست و Vespa mandarinia نام دارد در سه ماه گذشته کشته شدند.

به گزارش برترین ها، مسئولین استان شانکشی چین گزارش دادند که ۵۸۳ نفر از ماه جولای تاکنون نیش این زنبورها را تجربه کرده اند که ۷۰ نفر از آنها در حال بهبود در بیمارستان ها هستند.


چن چانگلین که به هنگام برداشت برنج مورد حمله این زنبورها قرار گرفت می گوید: «من دویدم و درخواست کمک کردم. زنبورها ۲۰۰ متر منو تعقیب کردن و بیشتر از ۳ دقیقه منو نیش زدن. هرچه بیشتر بدوید، بیشتر تعقیبتون می کنن.» کلیه های چن تا رسیدن به بیمارستان سمی شده بودند و ادرار او به رنگ سس سویا شده بود.

چن می گوید که این زنبورهای قاتل اول به یک مادر و بچه که در حال کار در مزرعه بودند حمله کردند و بعد سراغ او رفتند. این مادر و بچه در اثر زهر این زنبورها جان باختند.

کارشناسان می گویند که تشدید فعالیت ظاهری این زنبورهای قاتل دلایل مختلفی دارد که می توان به آب و هوای خشک و گرم، توسعه زمین ها و حساسیت زنبورها به بوی انسان ها اشاره کرد.