ملت ایران: سید بهلول حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو خبرگزاری تسنیم با اشاره به تهیه گزارش حادثه اتوبان تهران - قم در این کمیسیون گفت: بررسی های نهایی برای اعلام نتیجه در مورد حادثه اتوبان تهران - قم تا دو هفته آینده اعلام می شود، اما در حال حاضر نیز تقریبا علت این حادثه مشخص است.

وی ادامه داد: با توجه به بررسی هایی که در مورد علل وقوع حادثه اتوبان تهران - قم انجام داده ایم، ترکیدگی لاستیک اتوبوس علت اصلی این حادثه بوده است، اما برای روشن شدن موضوع به بررسی های بیشتری نیاز داریم که تا دو هفته آینده نتیجه نهایی این گزارش اعلام می شود.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه تصریح کرد: در هفته گذشته برخی از مسئولان شرکت اسکانیا برای بررسی بیشتر علت حادثه در جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور یافته و ابعاد مختلف علل این حادثه را بررسی کردند که در نهایت قرار شد این وزارتخانه پس از بررسی های کارشناسی، نتیجه نهایی را به کمیسیون اعلام کند.

حسینی در همین زمینه اظهارداشت: پس از اینکه گزارش نهایی از حادثه اتوبان تهران - قم تا دو هفته آینده در کمیسیون نهایی شد، نتایج آن به رئیس مجلس ارائه خواهد شد. البته احتمال قرائت آن در صحن علنی نیز وجود دارد.