به گزارش سرویس اجتماعیملت ایران: کشیش برجسته کاتولیک رم، در آرژانتین به زندان افتاد. وی چهار سال پیش به جرم سوء استفاده جنسی از یک پسر نوجوان محکوم شده بود.

خولیو سزار گراسی که به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود، در این مدت در بازداشت خانگی بسر می برد، وی به دادگاهی در استان بوینس آیرس درخواست تجدید نظر داده است. این دادگاه با درخواست تجدید نظر در حکم ۱۵ سال زندانی این کشیش موافقت نگرفته است.

این کشیش صاحب یک بنیاد خیره به نام " کودکان شاد " بوده که در سال ۲۰۰۹ یکی از کودکان عضو این بنیاد را مورد سوء استفاده جنسی قرار داده است.

این در حالی است که او اصرار به بی‌گناهی دارد و اتهامات وارد شده به وی بر اساس شواهد اشتباه صورت گرفته است.

او در دادگاهی در شهر مورون در دفاع از خود گفته است که تمام زندگی اش در راه کمک به کودکان نیازمند صرف شده و ادعای دادستان از روی غرض شخصی بوده و تماما دروغ است.

در حال حاضر سه دادگاه در آرژانتین حکم ۲۰۰۹ وی را تایید کرده اند و دادگاه عالی استان بوینس آیرس نیز محکومیت ۱۵ سال زندان وی را مورد تصویب رسانده است.