به گزارش فرهنگ نیوز، در نخستین دقایق بامداد امروز، دو دستگاه اتوبوس در کیلومتر ۳۰ محور قم تهران به یکدیگر برخورد کردند که تاکنون کشته شدن ۴۳ نفر و انتقال ۴۳ نفر دیگر به بیمارستان های قم تایید شده است.

اسامی مصدومان و بیمارستان های اعزامی آن ها به قرار زیر است:

بیماران منتقل شده به بیمارستان شهید بهشتی قم:

فاطمه قربانزاده ۳۴ ساله، محمد اعرابی ۲۳ ساله، محمد اکبری ۳۴ ساله، سمانه بورقی ۲۵ ساله، زهرا بورقی ۲ ساله، فاطمه رمضانی ۵۸ ساله، سید حسین حسینی ۲۷ ساله، علی پور مصطفوی ۳۰ ساله، مریم تقی نژاد ۳۴ ساله، نرگس عرب زاده ۹ ساله، نسرین عرب زاده ۲ ساله، بناپور ۶۱ ساله، محمد علی فروزان ۷۸ ساله

بیماران منتقل شده به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) قم:

سید حسین روحانی ۳۴ ساله، علی موسی زاده ۲۱ ساله، زهره خان محمدی ۴۶ ساله، محمد حسین احمدی ۵۰ ساله، محمد کریم زاده اردکانی ۲۷ ساله

بیماران منتقل شده به بیمارستان نکوئی قم:

مریم بلوری ۳۵ ساله، عبداله کاظم محمد یاسین ۵۳ ساله، نازنین زهرا رحیمی ۳ ساله، حامد طاوسی ۳۰ ساله، محمد طحان ۵۲ ساله، علی بورقی ۵۵ ساله، رضا نجف پور ۲۷ ساله، معصومه بورقی ۵۰ ساله، سید محمد جواد حسنی ۳۲ ساله، مریم کریمی ۳۰ ساله، حسن یوسفی ۲۹ ساله، حسن پورمعصومی ۲۷ ساله، حسن مروتی ۴۳ ساله، هوشنگ عربی ۲۳ ساله، پرنیاز پورسعید ۲۶ ساله، آرزو بلوری ۳ سال